DEL

Dette indlæg er udarbejdet i samarbejde med den virksomhed der linkes til. Indlægget er derfor betalt - det samme gælder links.

Der kan være flere årsager til at der sker vandskader i hjemmet. Men den vigtigste måde at undgå det, er ved at have ordentlige kloak og brønde, der kan håndtere store mængder regn og sne. 
Vi vil her i artiklen komme med nogle forslag til hvordan du undgår at få en vandskade i hjemmet.  

Årsager til vandskader 

 • Tagbrønde eller kloakledninger som er utætte  
 • Huller i fundamentet, som gør at vandet kan komme ind i kælderen. 
 • Problemer med omfangsdræn. Hvis du ikke har installeret et omfangsdræn rundt om dit hus, eller hvis dit allerede eksisterende ikke fungere ordentligt, kan det øge risikoen for vandskader.  
 • Vandskader der skyldes vejr, og klimaforandringer skyldes blandt andet: 
 • Havet og åer går over deres breder, så vandet løber ind i husene og kældre. Dettes kaldes også for stormflod.
  Når grundvandet stiger, så vandet bliver skudt op igennem utætheder i gulvet og i væggene. 
 • Kloaker kan blive overfyldte når der kommer kraftige regnskyl (skybrud) så afløbet ikke kan følge med og vandet dermed bliver skudt op af gulvafløbet. 

Undgå at få skader 

Du kan undgå skader ved først og fremmest at lade en professionel VVSer stå for dine VVS-installationer. Dette gør det også nemmere at få forsikring, hvis der skulle ske en eventuel vandskade, pga. af fejlagtige VVS-installationer.
Derudover kan du undgå vandskader ved at: 

 • Sørg for at der ikke er tegn på utætheder eller skader på ventiler, rør og stophaner. 
 • Rens dine tagrender, nedløb og brønde, så de ikke tilstopper. 
 • Sørg for at terrænet omkring huset vinkler væk fra dit hus. 
 • Alle rør i kolde ikke isolerede rum, skal være isolerede, så du undgår at de springer i frostvejr. 
 • Tjek dine VVS-installationers slanger og rør igennem for utætheder. 

Hvis du følger disse råd, skulle du være noget bedre stillet, for at undgå vandskader.